Guziki

Budżet

BUDŻET ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 5 W ŁODZI na rok 2015 (dane z dnia 04.03.2015 r.) wynosi: 4 338 751,00 PLN

Plan finansowy dochodów i wydatków na rok 2015 obejmuje rozdziały:

  • Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
  • Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
  • Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
  • Rozdział 80111 Gimnazja specjalne
  • Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły
  • Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
  • Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
  • Rozdział 85401 Świetlica szkolna
  • Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

18-03-2014 - Edycja treści.

13-03-2013 - Edycja treści.

22-03-2012 - Edycja treści.

18-11-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 385