Guziki

Organizacja

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 5 W ŁODZI

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi przeznaczony jest dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz głębokim.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168:
 • zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • oddziały przedszkolne;
 • klasy dla lekko upośledzonych umysłowo;
 • oddziały edukacyjno – terapeutyczne dla umiarkowanie i znacznie upośledzonych umysłowo;
 • zespoły rewalidacyjno – terapeutyczne dla głęboko upośledzonych umysłowo.
 • Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 59:
 • klasy dla lekko upośledzonych umysłowo;
 • oddziały edukacyjno – terapeutyczne dla umiarkowanie i znacznie upośledzonych umysłowo.

ORGANAMI ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 5 są:

 1. Dyrektor Zespołu
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

23-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 348