Guziki

Organizacja

Organizacja Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168 w Łodzi przeznaczona jest dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym , w stopniu głębokim oraz ze sprzężeniami .

W skład Szkoły wchodzą:

  1. zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego;
  2. oddziały przedszkolne;
  3. klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 
  4. oddziały edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
  5. zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 

Organami Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 są:

  1. Dyrektor Szkoły.
  2. Rada Pedagogiczna.
  3. Rada Rodziców.
  4. Samorząd Uczniowski.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-05-2019 - Edycja treści.

23-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 459