Guziki

Rada Pedagogiczna

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni:

nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog szkolny, specjaliści rewalidacji indywidualnej, wychowawcy świetlicy szkolnej, bibliotekarz.

Regulamin Rady Pedagogicznej

Pracownicy niepedagogiczni:

główny księgowy, kierownik gospodarczy, samodzielny referent, intendent, kucharka, woźna, sprzątaczki, pracownik gospodarczy, dozorca, inspektor bhp.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

23-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

15-07-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 530