Guziki

Status prawny

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi jest jednostka organizacyjną Miasta Łodzi prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.), został powołany Uchwałą Nr XIV/264/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 maja 1999r. w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Łodzi, przy ul. Plantowej 7.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 377