Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej. Prowadzimy gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Łodzi.

Majątek szkoły :

Aktywa – wg bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 rok.

AKTYWA TRWAŁE: 562.022,60

 1. Rzeczowe aktywa trwałe: 562.022,60
  1. Środki trwałe: 562.022,60
   w tym:
   Budynki, lokale: 545.920,34
   Urządzenia techniczne i maszyny: 16.102,26

AKTYWA OBROTOWE: 61.470,29

 1. Zapasy 5.492,49
  w tym:
  Materiały 5.492,49
 2. Należności krótkoterminowe: 48.772,43
 3. Środki pieniężne: 7.205,37
  w tym:
  Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 7.205,37

SUMA AKTYWÓW: 623.492,89

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

23-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

18-11-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 380